Bijles

Het komt vaker voor dat kinderen op de basisschool vastlopen. Dat kan zijn op het vlak van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen of andere vakgebieden. Scholen signaleren dit en de leerkracht geeft vaak extra instructie of verlengde instructie om het kind te helpen. Soms is die extra aandacht niet voldoende om de achterstand in te halen.

An Comeyne is gespecialiseerd in het opsporen van hiaten. In een kennismakingsgesprek bespreken we welke problemen er zijn en aan de hand van die informatie wordt een plan van aanpak opgesteld.

Door de persoonlijke aandacht gaat uw kind niet alleen vooruit maar groeit ook zijn zelfvertrouwen. En daar gaat het uiteindelijk om. Want een kind dat lekker in zijn vel zit ontwikkelt zich beter.

Wilt u weten of begeleiding van An Comeyne een oplossing voor uw situatie kan zijn? Maak dan vrijblijvend een afspraak.